Корзина
1 отзыв
Семена подсолнечника и кукурузы от производителя.
+380968204449
Контакты
 • Телефон:
  +380968204449, отдел сбыта
  +380508204449, отдел сбыта
 • Контактное лицо:
  Давид Олегович
 • Адрес:
  Харьковский р-н, пгт Песочин, ул.Надточиевская 19-Б, Надточии, Харьковская область, Украина
 • Email:
  agro-dar@bk.ru
 • Skype:
  reva_yaroslav

НОВІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ СОЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ВРОЖАЙНОСТІ

НОВІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ СОЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ВРОЖАЙНОСТІ
У вирішенні проблеми виробництва продовольчого білка рослинного походження важливе місце відводиться розширенню посівних площ і підвищенню продуктивності посівів зернобобових культур.

04.04.16

У насінні цих рослин у 2,2-2,5 рази більше білка, ніж у насінні злаків. Крім того, зернобобові культури мають важливе значення для вирішення питань оптимізації азотного балансу ґрунту. Бобові здатні засвоювати до 90% молекулярного азоту щорічно і формувати високі врожаї без застосування азотних добрив. В ґрунт із коренями й поживними речовинами надходить до 30% симбіотрофного азоту для використання сільськогосподарськими культурами. Такий природний феномен дає змогу знизити до мінімуму використання мінеральних добрив, а у деяких випадках і повністю відмовитися від них, що відповідає вимогам органічного землеробства. Біологічний азот є найдешевшим і екологічно чистим джерелом цього елемента для землеробства.

Особливо важливу роль в забезпеченні сільгоспвиробництва цим елементом відіграє соя.

Серед факторів, що значною мірою впливають на розвиток, забезпечення потреби в азотному живленні рослин і формуванні рівня врожайності сої, особливе значення має бактеризація насіння препаратами на основі бульбочкових бактерій. Багатьма дослідниками встановлено, що інокулювання насіння сої високоефективними штамами бульбочкових бактерій сприяє підвищенню рівня врожайності цієї культури на 10-15%, а в нових районах, де відсутні аборигенні популяції азотфіксувальних бактерій, - на 25-30%, при цьому значно зростає вміст білка в зерні. Кожна вкладена гривня приносить господарю від 6 до 15 грн прибутку у вигляді підвищення врожайності та поліпшення якості зерна. Також слід врахувати, що за рахунок біологічної азотфіксації бульбочковими бактеріями у ґрунті під наступну культуру залишається 35-55 кг азоту.

Дослідження з вивчення ефективності застосування інокулянта для передпосівної обробки насіння сої та позакореневих підживлень комплексними добривами також проводили упродовж 2014 року в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на полях лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур. Технологія вирощування - загальноприйнята за виключенням досліджуваних факторів.

Ґрунти дослідної ділянки -сірі лісові середньосуглинкові на лесі. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить 2,03%. рН (сольове) - 5,1, гідролітична кислотність 2,99, сума ввібраних основ - 4,8 мг-екв./ЮО г ґрунту, азот аміачний - 4,6 мг/кг, азот нітратний- 12,2, азот мінеральний - 16,8, рухомий фосфор : обмінний калій - відповідно 159 і 107 мг/кг ґрунту.

Попередник - злакові трави. Комплексні мінеральні добрива у дозі N32P32K32 вносили в рядки. Система захисту від бур'янів передбачала внесення ґрунтових гербіцидів «Харнес», 1,1 л/га + «Дуал Голд», 0,8 л/га та страхових - «Хармоні», 7,0 г/га + «Базагран». 1,8 л/га + «Пантера», 1,2 л/га (через 5 днів). Сівбу проведено в оптимальний строк - ЗО квітня. Висівали сорт сої «Хуторяночка». Інокуляцію насіння бактеріальним препаратом проводили в день сівби. Позакореневі підживлення проводили різними мікродобривами від французької компанії «Агронутрісіон». Перше позакореневе підживлення проводили у фазі першого трійчастого листка, друге - у фазі третього трійчастого листка сої.

Погодні умови періоду вегетації сої за температурним режимом і вологозабезпеченням в цілому були сприятливими для росту і розвитку рослин. Оскільки розподіл опадів протягом вегетації був нерівномірним, недостатня їх кількість в період цвітіння дещо негативно вплинула на формування врожаю.

Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на продуктивність сої. В досліді інокуляцію насіння проводили бактеріальним препаратом «Різолік Тор» разом із протектором «Премакс» - субстанцією для захисту бактерій. «Різолік Тор» (штами бульбочкових бактерій ВгасІугпігоЬіит ]'аропісит Зетіа 5079 та Зетіа 5080) - біопрепарат виробництва аргентинської компанії «Різобактер» (Аргентина). «Премакс» покращує розподіл і закріплення інокулянта на насінні та захищає бактерії від зовнішніх несприятливих факторів. Завдяки «Премаксу» бактерії інокулянта «Різолік Топ» зберігають життєздатність та ефективність упродовж 60 днів (при температурі не більше ніж 25°С) після обробки насіння сої.

Як показали результати досліджень, інокуляція насіння сої біопрепаратом «Різолік Топ» з подальшим внесенням мікродобрив позитивно вплинула на загальну кількість бульбочок, їх масу, ріст, розвиток і формування урожайності зерна сої.

Найбільша кількість бульбочок та їх маса формувалися у фазі фізіологічної стиглості - відповідно 46,8 піт./рослина та 1,19 г/рослина, що в 1,93 і 1,24 рази більше, ніж у варіанті, де інокуляцію та підживлення не проводили.

Маса насіння з рослини та маса 1000 насінин у варіанті застосування інокуляції зросли відповідно на 24,0 г і 25,9 г, або на 19,3 і 20,9% порівняно з контрольними (табл. 1).

Передпосівна інокуляція насіння з подальшими позакореневими підживленнями комплексними добривами позитивно вплинули на розвиток кореневої системи рослин, внаслідок чого отримано істотну прибавку врожаю -0,89 т/га, або +36,9% до контролю без обробки насіння.

Слід зазначити, що застосування інокулянта у поєднанні із обприскуванням посівів у період вегетації комплексними мікродобривами від компанії «Агронутрісіон» сприяло зниженню ураженості рослин сої хворобами. Так, інтенсивність розвитку фузаріозу зменшилась у 2,5 разу, пероноспорозу - у 1,3, а септоріозу - в 1,8 разу порівняно з контролем, де агрозаходи не застосовували.

Провівши додатково виробничі дослідження для вивчення ефективності продуктів компанії «Різобактер» у порівнянні з найбільш поширеними в Україні інокулянтами (еталон 1, еталон 2) для обробки насіння сої, було виявлено, та «Різолік Топ» показав найкращі результати (табл. 2).

Дослідженнями, проведеними в лабораторії землеробства Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції, встановлено, що застосування для передпосівної обробки бактеріального препарату «Різолік Топ» сприяло накопиченню більшої кількості білка в зерні сої - до 42,68%, що на 11,2% більше, ніж в зерні, де препарат не застосовували.

Таким чином, з огляду на високу ефективність інокулянта «Різолік Топ» та його рентабельність у зв'язку з більш доступною ціною, використання цього про¬дукту для передпосівного обробітку насіння сої є не тільки технологічним, а й високорезультативним та економічно обґрунтованим.

Також очевидно, що комплексне використання сучасних препаратів компанії «Різобактер» і мікродобрив компанії «Агронутрісіон» дає можливість по-новому переглянути технологію вирощування сої для отримання високих врожаїв у погодних умовах, що постійно змінюються.

Таблиця 1. Формування урожайності сої залежно від мікробних препаратів та позакореневих підживлень, 2014 р.

 

      Варіанти

Маса насіння з рослини, г

Маса 1000 насінин, г

Урожайність, т/га

Приріст до контролю

т/га

%

Контроль

4,73

124,2

2,40

-

-

Інокуляція «Різолік Топ» + «Премакс»

Два підживлення:

1. «Стармакс ВМо», 2 л/га

2. «Олігомакс Бета», 2,0 кг/га

7,92

148,2

3,10

0,70

29,0

Інокуляція «Різолік Топ» + «Премакс»

Два підживлення:

1. «Олігомакс Гама», 2 кг/га

2. «Олігомакс Гама», 2 кг/га +

«Олігомакс Бета», 2,0 кг/га

8,49

150,1

3,29

0,89

36,9

 

Таблиця 2. Результати виробничих досліджень

урожайності сої залежно від обробки різними інокулянтами

(СТОВ ім. Шевченка, Кіровоградська обл.) 2014 р.

Попередник

Дата посіву

Препарат

Площа облікова, га

Вал, кг

Урож., т/га

+/-ДО контролю

Кукурудза

 

 

 

 

05.05.2014

 

 

 

 

Контроль

3

6460

2,15

0,00

Кукурудза

 

 

 

 

05.05.2014

 

 

 

 

«Еталон 1»

2,5

6500

2,60

0,45

Кукурудза

 

 

 

 

05.05.2014

 

 

 

 

«Еталон 2»

5,5

12250

2,23

0,07

Кукурудза

 

 

 

 

05.05.2014

 

 

 

 

«Різолік Топ»

4,4

11500

2,61

0,46

 

Предыдущие статьи